Jak działamy

 1. 1

  Grafiki prac porządkowych

  Firma wprowadza na każdy obiekt grafik wykonywanych prac porządkowych dla każdego z pracowników oraz dla kierownika nadzoru. Po przejęciu obiektu informator prac jest przygotowany i konsultowany z Administratorem obiektu.

 2. 2

  Procedury przejęcia obiektu

  Otrzymają Państwo informację w formie papierowej i elektronicznej odnośnie osób wykonujących prace porządkowe oraz osoby Nadzorującej na danym obiekcie. Dane te dostarczymy do Administracji oraz na ochronę obiektu. Zostanie przygotowany odpowiedni sprzęt porządkowy, uniformy robocze oraz chemia profesjonalna. Przejmiemy od Państwa karty dostępu oraz kluczy do poszczególnych pomieszczeń, na podstawie oświadczeń w formie papierowej

 3. 3

  Kontrola wewnętrzna

  Do każdego obiektu przypisywany jest kierownik nadzoru. Jest to osoba odpowiedzialna za nadzór i kontrole wykonywanych prac porządkowych. Kierownik Nadzoru dostępny przez 24h dla potrzeb Zleceniodawcy.

 4. 4

  Kontrola wewnętrzna zużycia środków higienicznych i chemicznych

  Za dostawę oraz prawidłowe zużycie środków chemicznych / czystościowych odpowiada Kierownik Nadzoru. Zamawia on niezbędną ilość.

 5. 5

  Raportowanie

  W przypadku istotnych kwestii, Kierownik Nadzorujący będzie informował natychmiast drogą elektroniczną oraz telefonicznie Administratora obiektu o zaistniałych sytuacjach np. niszczenie mienia, zauważone uszkodzenia itp.

 6. 6

  Pracownicy

  Firma (Kierownik Nadzoru) zawiadamia Administratora budynku w formie elektronicznej o zmianie bądź zastępstwie pracownika przekazując dane osobiste nowej osoby.